Nasi partnerzy

 

Dotacje

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE P.A.R.K KATARZYNA PORADA realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Badania przemysłowe i prace rozwojowe dotyczące opracowania technologii przechowywania zielonego ziarna kawy segmentu speciality, przekładające się na zwiększenie kontroli jakości i świeżości produktu docelowego.” Nr projektu: RPOP.01.01.00-16-0020/17

I Oś priorytetowa: Innowacje w Gospodarce
Działanie 1.1: Innowacje w przedsiębiorstwach
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.02.2018 r. – 31.01.2020 r.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 4 450 098,90 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 2 942 243,00 PLN

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności B+R firmy poprzez przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych niezbędnych do opracowania technologii przechowywania zielonego ziarna kawy segmentu speciality zwiększającej kontrolę jakości i świeżości produktu docelowego.

Projekt zakłada realizację 3 zadań:

  1. Zakup wyposażenia B+R,
  2. Badania przemysłowe,
  3. Prace rozwojowe.

Efektem realizacji projektu będzie wypracowanie innowacji na skalę światową i stworzenie nowatorskich rozwiązań niestosowanych dotychczas w segmencie speciality:

  • opracowanie systemu kontrolowanego suszenia zielonego ziarna;
  • opracowanie technologii przechowywania zielonego ziarna kawy w odpowiednich i stabilnych warunkach;
  • opracowanie ogólnodostępnego oprogramowania do kontroli jakości wypalonej kawy.

Kontakt

+48 698 981 804

+48 882 161 316